Správa sítí a serverů

Switch

V rámci této služby nabízíme zákazníkovi převzetí komplexní správy jeho serveru a datové sítě (lze i odděleně) a garantujeme zákazníkovi její provoz v plné míře.

V první fázi zpracujeme audit všech zařízení, které jsou v dané síti k dispozici, a vyhodnotíme, jaké úpravy sítě by byly vhodné. V další fázi po konzultaci se zákazníkem zpracujeme, jaká pravidla budou v síti nastavena, jaká budou práva jednotlivých účastníků sítě a jakým způsobem bude probíhat zálohování dat. Na tomto základě se pak sjedná způsob místní i vzdálené správy. Součástí správy sítě je také převzetí starostlivosti o hardware uživatele a jeho údržba.

Zákazníkovi nabízíme komplexní službu, ve které přebíráme odpovědnost a péči o celou jeho síť po všech stránkách. Zákazníka zbavime běžných starostí o jeho počítače a zajistíme ochránu jeho dat před zneužitím.

Radíme zákazníkovi s rozvojem jeho datové sítě s ohledem na technický rozvoj a jeho potřeby. Využíváme moderní technologie (klient-server, vzdálený přístup, cloudy) tak, aby jsme zajistili minimalizaci nákladů na provoz a pořízení a současně udrželi datovou síť na úrovni doby.

Obáváte se o své data ? Obraťte se na nás !!!

 

Přehled cenových tarifů dle typu zákazníka:

Smluvní partneři od 390 Kč / hodina
Tato cena platí pro smluvní partnery s předem naplánovaným množstvím servisních hodin.

Nesmluvní partneři 1 200 Kč / hodina
Tato cena platí pro nesmluvní partnery bez podepsání smlouvy, reakce na zavolání a dle možností firmy.

Nabízíme následující činnosti:

 • správa serverů na báze OS Linux a OS Windows 2003, 2008, 2008R2, SBS 2003,2008, Exchange
 • správa koncových stanic s OS Windows 98, Me, 2000, XP, Vista, Windows 7
 • integraci mobilních systémů (telefonů, tabletů, netbooků) do firemní infrastruktury
 • antivirovou a antispamovou kontrolu
 • bezpečnostní kontrolu a zálohování dat
 • údržba a opravy PC a ostatního příslušenství sítě
 • dodávky HW a SW
 • poradenská činnost se zaměřením na optimalizaci provozních nákladů
 • školení pracovníků klienta v zacházení s PC a jednotlivými programy
 • výstavba datových sítí na bázi optiky, metaliky, mikrovlnných spojů
 • komunikační audit – posouzení vhodnosti stávajících komunikačních technologii a návrh jejich optimalizace